14. Tvorba pojmové mapy

  1. Seznámení s koncepcí pojmových map
  2. Základní pravidla tvorby pojmové mapy
  3. Tvorba pojmové mapy v aplikaci Lucidchart

13. Tvorba myšlenkové mapy

  1. Seznámení s koncepcí myšlenkových map
  2. Základní pravidla tvorba myšlenkové mapy
  3. Tvorba myšlenkové mapy v aplikaci Lucidchart