12. Dokončení vzorové šablony pro ročníkovou práci

  1. Tvorba vzorové šablony pro ročníkovou práci dle témat 8 a 9 (viz níže).