13. Tvorba myšlenkové mapy

  1. Seznámení s koncepcí myšlenkových map
  2. Základní pravidla tvorba myšlenkové mapy
  3. Tvorba myšlenkové mapy v aplikaci Lucidchart