3. Vytváříme e-časopis na vlastní téma pomocí vybraných služeb

  1. Dokončení návodů pro primu Jak efektivně vyhledávat na internetu
  2. Aplikace Flipboard a tvorba a sdílení e-časopisů pomocí této služby