6. Programujeme v prostředí Scratch

  1. Seznámení s projektem CodeWeek
  2. Představení prostředí Scratch
  3. Tvorba jednoduchých programů v prostředí Scratch