9. Úprava ročníkové práce – citace a vkládání obrázků

  1. Jak správně citovat
  2. Vkládání citací do textu
  3. CC0 galerie pro získání obrázků
  4. vkládání obrázků
  5. Tvorba seznamu použitých zdrojů a obrázků