16. Prezentace nástrojů k prezentování, vlastní prezentaci v podobě vizitek

  1. Prezentace nástrojů k prezentování (výstup z předchozí hodiny)
  2. Tvorba vizitek pro vlastní prezentaci